Medlemsinfo

 

ÅRSMÖTE 2024

Välkommen på föreningens årsmöte – söndagen den 17 mars kl 15 i Studiefrämjandets lokal på Skälby. 

Årsmöteshandlingarna kan du ladda ner här

Styrelsen

——————————————

COMPOSTEN 2023 – laddar du ner här!

——————————————

Tömningstider hushållsavfall 2024 – tider publiceras närmare säsongsstart

Utkörning av kärlen hanteras av beslutad arbetsgrupp.

TRÄDGÅRDSAVFALL

Från och med 2023 är det medlemmens egna ansvar att hantera trädgårdsavfall från egen tomt och helst i kompostering. Intresserad av kurs, information är utskickad via mail inför säsongen 2024..
Eget trädgårdsavfall får INTE läggas i föreningens gemensamma kompostering, denna fylls bara på vid gemensamma aktiviteter.

——————————————

Hemsidans information.

Har du som medlem egna tankar eller funderingar på vad du vill se på hemsidan, kontakta gärna mig på 0722-336533 eller stefan.jr.johnson@gmail.com