Medlemsinfo

 

HUSHÅLLSAVFALL

Övervakning och utkörning av kärl vid tömningsdag hanteras av beslutad arbetsgrupp.

TRÄDGÅRDSAVFALL

Från och med 2023 är det medlemmens egna ansvar att hantera trädgårdsavfall från egen tomt och helst i kompostering. Intresserad av kurs, information är utskickad via mail inför säsongen 2024.
Eget trädgårdsavfall får INTE läggas i föreningens gemensamma kompostering, denna fylls bara på vid gemensamma aktiviteter.

——————————————

Hemsidans information.

Har du som medlem egna tankar eller funderingar på vad du vill se på hemsidan, kontakta gärna mig på 0722-336533 eller stefan.jr.johnson@gmail.com