jan 252023
 

Var: Skälby Kungsgård, plan 2, Stora salen
När: Söndag den 19 mars kl. 15.00

Dagordning och eventuella motioner kommer att läggas ut på hemsidan samt skickas till alla medlemmar som har e-post senast 18 februari.

Motion som medlemmar vill ska behandlas på årsmötet skickas senast 15 februari till nedanstående adress: (Brev eller e-post)

Stefan Johnson, Varvsgatan 16 lgh 1102, 392 30 KALMAR

info@kalmarnorra.se

Välkomna!

Mvh

Styrelsen