Styrelsen

 

Styrelsen 2019

Ordförande, Bo Kogerfelt, stuga 48, 0705-773 766

Kassör, Carina Jonasson, stuga 47, 0703-530349

Sekreterare, Anna Nilsson, stuga 29, 0768-881145

Övriga ledamöter

Ann-Sofie Käck, stuga 57, 070-3147076

Stina Siljing, stuga 19, 0766-451456

Ersättare

Anette Karlsson, stuga 32, 0735-77 66 66
Allan Karlsson, stuga 5, 0703-76 29 05
Gunilla Andersson, stuga 6, 0738-06 11 58

Mail till styrelsen
info@kalmarnorra.se