Styrelsen 2021

 

Ordförande, Stefan Johnson, stuga 20, 0722-336533

Kassör, Ingela Wilsson, stuga 21, 0706-829837

Sekreterare, Kerstin Kvarnström, stuga 33, 073-7181375


Övriga ledamöter

Anette Karlsson, stuga 32, 0735-77 66 66
Allan Karlsson, stuga 5, 0703-76 29 05
Gunilla Andersson, stuga 6, 0738-06 11 58

Ersättare

Kent Lindwall, stuga 49, 0702-916894
Christina Eriksson Holm, stuga 52, 0733-447163

Mail till styrelsen
info@kalmarnorra.se