Styrelsemedlemmar genom åren

 
Ordförande Kassör Sekreterare
1912-1923 Karl Ek 1912-1921 Olof Abramson 1912 Victor Waller
1924-1940 Oscar Löf 1922-1928 Carl Kullzén 1913 O. S. Pettersson
1941-1957 Hjalmar Karlsson 1929-1937 P Johansson 1913-1915 Olof Abramson
1958-1966 Olof Rossberg 1938-1952 Axel Andersson 1916-1920 Algot Nyman
1966-1972 Arvid Karlsson 1953-1954 Josef Åkerblom 1921-1922 Gottfrid Johansson
1973-1997 Hans Hultquist 1955-1963 Eric Blomstergren 1923-1932 Olof A Olsén
1998-2001 Hans Carlsson 1964-1968 Folke Pettersson 1933-1938 Josef Åkerblom
2002 Leif Holgersson 1969-1977 Fred Nissvall 1939-1947 Ragnar Carlswärd
2003-2008 Jan Bengtsson 1978-1984 Ingvar Håkansson 1948-1951 Olof Rossberg
2009-2010 Thina Rydell 1985-1996 Lars-Erik Magnusson 1952-1971 John Pettersson
2011 – Birgitta Elfström 1997-1998 Ingborg Tanö 1972 Hans Hultquist
1999 Joan Clarkson 1973-1977 Sven Rudén
2000 Jan Rehnman 1978 Bengt Eklund
2001-2002 Tommy Jeansson 1979-1987 Vera Joelsson
2003-2005 Mats Wilsson 1988-1994 Stig Johansson
2006-2010 Annika Brodin 1995-2000 Birgit Franzén
2011- Jan Bengtsson 2001-2002 Ingela Larsson
2003-2005 Annika Brodin
2006-2008 Thina Rydell
2009 Charly Hultén
2010- Bo Kogerfelt