aug 182021
 

Flera har frågat om det går bra att ta av matjorden och sten som Miljögruppen har till de olika projekten. I nuläget är det ej möjligt och om så kommer bli får vi återkomma om längre fram till gruppen är klar med de planerade insatser som pågår.