feb 052020
 

Kallelse till Årsmöte 2020

Var: Stora Salen på Skälby Gård (Vita byggnaden)

När: Söndag 29 mars kl.15.00

Dagordning och eventuella motioner kommer att läggas ut på hemsidan samt skickas till alla medlemmar som har e-post senast 16 mars.

Motion som medlemmar vill ska behandlas på årsmötet skickas senast 29/2 till nedanstående adress: (Brev eller e-post)

Bo Kogerfelt
Baggensgatan 12A
392 30 KALMAR

bo.kogerfelt@telia.com

Välkomna till Årsmöte!

Mvh

Styrelsen