Feb 082018
 

Kallelse till årsmöte 2018

Årsmötet äger rum på Skälby gård söndagen den 25 mars 2018 kl 15.00.

Dagordning och ev. motioner kommer att skickas till alla medlemmar per epost senast den 14 mars och också finnas på hemsidan.

Motion som medlemmar vill ska behandlas på årsmötet skickas skriftligen (epost eller papper) till Joakim Persson i styrelsen senast den 10 mars.

Välkomna till årsmötet!

Styrelsen 

Okt 232017
 

Komposten 21 okt 17Komposten fick en rejäl skjuts den 21 okt då vattnet också stängdes av för säsongen. Även om bilden är litet oskarp syns de hur den vuxit och tar form. Nu kommer temperaturen i den att stiga.Detta lärde vi oss idag: inga PARKSLIDESTAMMAR, kompostkvarnen kan inte mala ner dem.”