jun 282020
 

Bästa kollonist!

Vi vill uppmärksamma Er på att en större råtta, 30 cm kropp, har synts på området. Synlig vi stugorna 26, 28, 54 och 56. Detta är med tanke på smittspridning och att den kan angripa små barn.
Vi ber Er vara uppmärksamma!

Styrelsen