Dec 112017
 

Norra Koloniträdgårdsföreningen i Kalmar stängde den 21 oktober efter sin 104:e säsong.

Vi gläds åt att vår gemensamma vattenbrunn tagits i bruk igen under året och att föreningen nu också kan kompostera det mesta av det egna trädgårdsavfallet istället för att forsla bort det. Styrelsen vill särskilt tacka alla dem som ställt upp i arbetsgrupper och i andra sysslor för att göra vår koloni till en attraktiv oas i Kalmar.

Årsmötet 2018 äger rum söndagen den 25 mars kl 15.00, på Skälby gård.
Styrelsen vill ha era motioner och förslag senast den 1 mars, så vässa pennorna! Skriftlig kallelse kommer i vanlig ordning inför årsmötet.

godjul2Vi önskar alla en fridfull jul och ett gott nytt år!

Styrelsen genom

Olof Hultén, ordförande

Okt 232017
 

Komposten 21 okt 17Komposten fick en rejäl skjuts den 21 okt då vattnet också stängdes av för säsongen. Även om bilden är litet oskarp syns de hur den vuxit och tar form. Nu kommer temperaturen i den att stiga.Detta lärde vi oss idag: inga PARKSLIDESTAMMAR, kompostkvarnen kan inte mala ner dem.”