jan 152021
 

Var: Tältet vid Backstugan

När: Söndag den 25e april kl.15.00

OBS! Årsmötet senarelagt på grund av pågående Coronapandemi. OBS!

Dagordning och eventuella motioner kommer att läggas ut på hemsidan samt skickas till alla medlemmar som har e-post senast 11 april.

Motion som medlemmar vill ska behandlas på årsmötet skickas senast 25e mars till nedanstående adress: (Brev eller e-post)

Bo Kogerfelt
Baggensgatan 12A
392 30 KALMAR
bo.kogerfelt@telia.com

Välkomna till Årsmöte!

Mvh

Styrelsen