Maj 222018
 

Information till dig som medlem

Trygg hantering av Dina personuppgifter

Ditt förtroende är viktigt för oss och vi vill att du ska känna dig trygg med att lämna dina personuppgifter till oss. Vi värnar om en hög nivå av skydd för våra medlemmars personliga integritet. Nu vill vi informera dig om en förbättrad och positiv förändring gällande hur vi hanterar dina personuppgifter.

General Data Protection Regulation (GDPR) är en ny EU-förordning som ersätter den svenska Personuppgiftslagen (PUL). GDPR träder i kraft den 25 maj 2018 och gäller i hela EU. Mycket är sig likt men kraven på hur företag och föreningar får behandla dina personuppgifter skärps.

Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening registrerar namn, personnummer, adress, e-postadress och telefon och/eller mobilnummer i sitt medlemsregister och att dessa uppgifter, förutom personnummer, publiceras på föreningens hemsida men är endast åtkomligt för föreningens medlemmar.

Lottnummer och namn på medlemmar anslås på föreningens anslagstavla för att andra medlemmar/besökare ska kunna hitta rätt person i området.

Uppgifterna registreras hos Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening i egenskap av arrendegivare.

Namn och adressuppgifter, samt förening och lottnummer, registreras hos Koloniträdgårdsförbundet, där uppgifterna används för distribution av tidningen Koloniträdgården

Har du frågor kring detta kontakta styrelsen för Kalmar Norra Koloniträdgårdsförening